Selkäkipu jaetaan kolmeen alaluokkaan. Vakavasta selkäkivusta kärsii noin 1% kaikista selkäkipuisista ja se johtuu murtumista, kasvaimista ja epämuodostumista. Toisen alaluokan selkäkipu on hermojuuriärsytyksestä johtuvaa, raajaan säteilevää hermokipua ja siitä kärsii noin 5 % selkäkipuisista. Kolmas ja yleisin selkäkivun alaluokka on nk. epäspesifi selkäkipu, josta kärsii 90-95 % kaikista selkäkipuisista. Epäspesifin selkäkivun syy jää useimmiten arvoitukseksi, kun taas selkäkivun kahden ensimmäisen alaluokan syy on hyvin konkreettinen.

Mikä sitten aiheuttaa näinkin mittavan ongelman? Aihetta on tutkittu runsaasti ja tiedetään, että selkäkipu on useiden eri tekijöiden summa. Perinnölliset tekijät ovat taustalla lähes puolessa tapauksista. Lisäksi sosioekonominen tausta, raskas fyysinen työkuormitus ja hankalat työskentelyasennot, psyykkinen kuormitus, vähäinen liikunnan harrastaminen, ylipaino, tupakointi, runsas autolla ajo ja tapaturmat lisäävät selkäkipujen riskiä. Viimeaikaisemmat tutkimukset ovat painottaneet myös työn psykososiaalista merkitystä selkäkivun riskitekijänä. Lapsilla ja nuorilla selkäoireet lisääntyvät jyrkästi jo 12 vuoden iästä lähtien, ja välilevyjen rappeumamuutokset alkavat jo noin 15 vuoden iässä. Lasten ja nuorten selkäkivuille altistavat kasvupyrähdys, voimakkaita liikkeitä ja yli 15 viikkotuntia sisältävä kilpaurheiluharjoittelu, vähäinen liikunta ja mahdollisesti tupakointi. Oman tutkimukseni aineistossa merkittävimmät alaselkäkivun riskitekijät työikäisillä olivat alhainen koulutustaso, runsas tupakointi, liian vähäinen liikunnan harrastaminen, runsas stressi, tyytymättömyys lähiesimiehen tukeen, työn vaativuus ja unen riittämättömyys.

Yllä olevasta listasta on helppo lähteä tekemään johtopäätöksiä siitä, miten alaselkäkipuja voidaan vähentää. Kouluttaudu. Syö terveellisesti, liiku ja vältä ylipainoa. Älä tupakoi! Huolehdi selkäergonomiasta niin työssä kuin vapaa-ajalla, vältä stressiä, istumista ja vammoja. Valitse hyvä pomo ja hyvät työkaverit. Nuku riittävästi. Helppoa, eikös vaan?

Helppoa tai ei, elämän kokonaisuus vaikuttaa yllättävän paljon selän hyvinvointiin. Hyvä ja tasapainoinen olo ja terveelliset elämäntavat tukevat myös selkää, vahvan keskivartalokorsetin lisäksi. Mielenkiintoinen Pohjois-Karjala-projektin sivulöydös oli se, että sydänterveyden edistämisen toimenpiteillä myös selkäkipujen esiintyvyys alueella väheni. Haluaisin myös nostaa esille sosioekonomisen taustan merkityksen. 30 % kaikista selkäkivuista on alemman koulutustason saaneilla. Tutkimuksissa on osoitettu, että korkeammin koulutetut tekevät terveytensä kannalta parempia ratkaisuja ja ovat sosiaalisesti aktiivisia. Myös kynnys lääkärin vastaanotolle tuntuu olevan heille matalampi, joten vaivoja päästään hoitamaan aikaisemmassa vaiheessa. Varhaisen vaiheen tuki onkin yksi selkäkipujen ehkäisyn ja hoidon kulmakivistä.

Jos selkäkipu pääsee kuitenkin yllättämään, on tärkeintä pysyä aktiivisena. Aiemmin määrättiin vuodelepoa, mutta nykyään tuon ohjeen voi heittää romukoppaan. Akuuttivaiheessa (0-6 vk) arkiaktiivisuus riittää, sillä liiallista kuormittavaa liikuntaa ja selkää ärsyttäviä liikkeitä tulee vielä välttää. Tärkeintä on hoitaa kipua tehokkaasti, jotta kipu ei jää elämään hermoradoissa. Parhaita liikuntalajeja tässä vaiheessa ovat kävely ja uinti tai vesikävely. Subakuutin (6-12 vk) ja kroonisen (yli 6 vk) kivun hoidossa pitää laittaa jo tehokkaammin tossua toisen eteen ja aktiivisesti etsiä omalle selälle sopivat liikkeet ja lajit. Kävely ja vesiliikunta toimivat edelleen. Sauvakävely ja vesijumppa tuovat lisää tehoja harjoitteluun. Pilates ja muut keskivartalon syviä, selkärankaa tukevia lihaksia ja kehon koordinaatiota parantavat harjoitteet ovat tärkeitä. Myös kuntosaliharjoittelu sopii useimmille. Selkärangan liikkuvuuden ylläpitäminen ja edistäminen on myös tärkeää mm. kudosten hapensaannin ja joustavuuden kannalta. Erilaiset kierrot ja taivuttelut tulee ottaa osaksi arkea ja ne pitää tehdä sellaisissa asennoissa, jotka eivät aiheuta kipua.

Samalla, kun selkäkipua hoitaa, on hyvä tehdä tarkistuksia elämäntapoihin. Ruokavalion viilaus, liikunnan ja arkiaktiivisuuden säännöllistäminen, stressin vähentäminen, riittävä uni, ergonomia ja istumisen välttäminen suojelevat sinua uusilta selkäkipujaksoilta ja monelta muulta terveysongelmalta. Ja muista! Paras päätös, minkä voit selän ja muunkin terveytesi kannalta tehdä, on LOPETTAA TUPAKOINTI! Siinä olisikin jo aihetta uuteen artikkeliin…

Kirjoittaja,

Anu Perälä
Fysioterapeutti (Ylempi AMK)